Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

gaypreacher
1667 0eac
Reposted fromtfu tfu viabardzosmaczny bardzosmaczny
gaypreacher
1244 badd 500
Reposted fromUbik Ubik viabardzosmaczny bardzosmaczny
gaypreacher
2647 3642 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
gaypreacher
1275 648b
Reposted fromgreensky greensky viaPaseroVirus PaseroVirus
gaypreacher
gaypreacher
gaypreacher
2048 72dc
Reposted fromGIFer GIFer viaPaseroVirus PaseroVirus
gaypreacher
1195 8e85
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamontak montak
gaypreacher
Reposted fromkaiee kaiee viaPaseroVirus PaseroVirus
gaypreacher

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaArsenR ArsenR

July 25 2017

gaypreacher
7031 5c4e
Reposted fromdjLangley djLangley viasucznik sucznik
gaypreacher
gaypreacher
5153 9d95 500
narrative
gaypreacher
1314 eece 500
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viakartoNik kartoNik
gaypreacher
5380 12c2
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viakartoNik kartoNik
gaypreacher
5376 cb5e 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viakartoNik kartoNik
gaypreacher
5378 e774 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viakartoNik kartoNik
gaypreacher
9310 b9b2
Reposted fromkopytq kopytq viakartoNik kartoNik
gaypreacher
5379 0fc4 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viakartoNik kartoNik
gaypreacher
Reposted frompischus pischus viakartoNik kartoNik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl